ارتباط هوش کودکان با تلفن همراه ، امروزه آنقدر مشغله ها زیاد شده اند که با مشکل کمبود زمان مواجه می شویم و کارهای روزانه، خرید یا انجام کار خانه و رسیدگی به امور فرزندان از مواردی هستند که زمان ما را درگیر می کند و تمام وقت ما را می گیرد.

ما در بین این همه کار و مشغله هایی که داریم زمان کمی را برای فرزندان خود می گذاریم و آنها را با یک تلفن همراه هوشمند سرگرم می کنیم تا، به کارهای عقب مانده خودمان برسیم.


رسانه خود را انتخاب کنید.


انتخاب برنامه ها، سریال های تلوزیونی و بازی ها در دست خودمان است، خودمان رسانه ای را انتخاب می کنیم و آن را تماشا می کنیم پس در وهله اول، باید در انتخاب های خود دقت کنیم و توجه کنیم که چه چیزی را انتخاب کرده ایم و همین حس مسئولیت را به فرزندانمان آموزش دهیم و در حال حاضر تحقیق درباره یک نرم افزار نسبت به گذشته کار آسانی محسوب می شود و برای تمامی نرم افزارها توضیحات کاملی وجود دارد که با مطالعه آن ها می توان به واقعیت آنها پی برد. نکته مهم این است که رسانه ای که در دست ما قرار دارد توسط چه کسی و چه قصدی طراحی شده است گاهی، برخی بازی ها مثل پازل با فکر و توجه ما تکمیل می شود و این نوع بازی ها خوب است زیرا موجب به کار گیری قدرت هوش فرزندان می شود اما همان بازی پازل می تواند خطرناک باشد برای مثال تصویر پازلی که باید تکمیل شود مناسب کودکان نباشد و در این صورت اثرگذاری فکری برنامه به شدت کاهش می کند.


تلفن هوشمند را نباید جایگزین تعاملات اجتماعی کنید.


باید از شبکه های اجتماعی یا رسانه ها به عنوان یک برنامه سرگرم کننده برای بخش کوتاهی از زندگی روزمره استفاده کنیم و هرگز نباید دنیای مجازی را جایگزین دنیای واقعی خود کنیم زیرا، ارتباط در دنیای مجازی با ارتباط در دنیای واقعی بسیار متفاوت است و باید اشاره کرد که، کودک تمامی مهارت های خود را در دنیای واقعی یاد می گیرد اما می تواند دقایقی را در دنیای مجازی سرگرم شود، یا می تواند دقایقی را به بازی اختصاص دهد و البته این اتفاق به خصوص برای کودکان باید تحت کنترل کامل والدین باشد و والدین از ساعات استفاده از بازی کودکان خود غافل نشوند.
نتیجه گیری
انسان برای کسب مهارت در دنیای واقعی باید در دنیای واقعی به دنبال آن باشد و نباید تمام وقت خود را در دنیای مجازی بگذراند زیرا دنیای مجازی فقط برای گذراندن وقت است.